Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

ÇİFTLİKLERİMİZ

ÇİFTLİKLERİMİZ

Ana faaliyet alanını en çok destekleyen yan sektör olan hayvancılığa da büyük yatırım yapan Konya Şeker, Türkiye’nin et-süt hayvancılığında en hızlı büyüyen kurumlarından biridir.

Konya Şeker, 2016 yılında tamamlanan Çumra - Erentepe Süt Üretim Çiftliği ile hayvancılık faaliyetlerini 7 ayrı çiftlikte yürütmektedir. Bu çiftliklerde:

Süt hayvancılığına yönelik damızlıkları bünyesinde barındıran Şekersüt çiftliği 2006 yılında kuruldu. Çiftlikte süt verimi yüksek damızlık ırkların yetiştirilmesi sağlanıyor. Ayrıca bu tesis bünyesinde kurulan embriyo üretim merkezi ile et-süt verimi yüksek pedigrili erkek ve dişi hayvanlardan üretilecek embriyoların transferiyle bölgede ve Türkiye’de ırk ıslahı konusunda da faaliyet gösterilmesini amaçlanıyor.

Yüksek verimli etçi ırkların yetiştirilmesi amacıyla 2010 yılında kurulan Taş ağıl besi çiftliğinin kuruluş kapasitesi 4 bin 860 büyükbaştır. Çiftlikte yapılan yeni yatırımlarla kapasitesi 15 bin büyükbaşa çıkarılmıştır ve tam kapasite ile besi faaliyetine devam etmektedir.

2013 yılında faaliyetine başlayan Aslım Damızlık Angus Çiftliği ise damızlık angusların doğal ortamlarında yetiştirilmesi amacı ile 6 milyon metrekarelik alana kurulmuştur. Çiftlikte doğup yetiştirilen erkek anguslar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir projesi doğrultusunda Doğu Anadolu ya gönderilerek damızlık boğa olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca bölgedeki farklı alanlarda ve farklı rakımlarda anguslarla ilgili çeşitli denemeler neticesinde angusların bölgelere adaptasyonu ve besleme maliyetini en az seviyeye indirecek çalışmalar yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi.

2013 yılında faaliyetine başlayan Göçü çiftliği ise Küçük kapasiteye sahip olup; çiftlikte besi hayvanlarının daha iyi geliştirilmesi ile alakalı çeşitli besleme denemeleri yapılmakta, deneme sonucu başarılı olan formülleri diğer besi işletmeleri de uygulanmaktadır.

Konya Şeker’in bir diğer çiftlik modeli de Dana Kreşi’dir. Üreticiler arasında uygulanan model nedeniyle Danabank olarak adlandırılan çiftliğimizdeki büyükbaşlar üreticilere aittir ve toplu bakımla yüksek verimi hedefleyen model bir projedir.

Konya şeker iştiraki olan Pangev a.ş.çatısı altında kurduğu Çumra Erentepe Süt Üretim Çiftliği ile en önemli yan sektörü olan hayvancılığı desteklemeğe devam etmektedir

Panagro Aslım Besi Çiftliği

Çiftlik 2012 yılında faaliyete başlamıştır. 8.000 baş kapasiteye sahiptir. Çiftlikte açık ve yarı açık besi yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından tedarik edilen besilik sığırlar çiftlikte en iyi şekilde yetiştirilmektedir. Kesim ağırlığına ulaşan besiler, Panagro Et Ve Süt Entegre Tesisi'nde kesilerek tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Çiftliğin toplam alanı 6.000 dekardır ve 5.500 dekarda hayvanların ihtiyacı olan kaba yem çeşitleri üretilmektedir. Çiftlikte hayvan refahı en üst düzeyde tutularak üretim yapılmaktadır.

Taşağıl Besi Çiftliği

​Çiftlik 2010 yılında faaliyetine başlamıştır. 15 000 baş kapasiteye sahiptir. Çiftlikte açık besi yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından tedarik edilen besilik sığırlar çiftlikte en iyi şekilde yetiştirilmektedir. Kesim ağırlığına ulaşan besiler, Panagro Et Ve Süt Entegre Tesisi'nde kesilerek tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Çiftliğin toplam alanı 1000 dekardır ve 450 dekarlık alanda hayvanların ihtiyacı olan kaba yem üretimi yapılmaktadır. Çiftlikte hayvan refahı en üst düzeyde tutularak üretim yapılmaktadır.


Şekersüt Süt Üretim Çiftliği

​2005 yılında kurulan çiftlik, 4000 baş kapasiteye sahiptir. Ahırlar yarı açık ve tam açık diye tabir edilen modellerde yapılmıştır. Çiftliğin toplam alanı 4000 dekardır. Süt üretimi ile beraber ziraat de yapılmaktadır. İneklerin ihtiyacı olan yonca ve silajlık mısırın bir kısmı bu arazilerde üretilmektedir. Üretilen sütler Panagro Et-Süt Entegre Tesisi'nde de işlenmektedir. Süt üretimi faaliyeti yapılırken doğan dişi buzağılar damızlık olarak, erkek buzağılar ise besi olarak değerlendirilmektedir.


Çumra - Erentepe Süt Üretim Çiftliği

Ana faaliyet alanını en çok destekleyen yan sektör olan hayvancılığa da büyük yatırım yapan Konya Şeker, Türkiye’nin et-süt hayvancılığında en hızlı büyüyen kurumlarından biridir.

Anadolu Birlik Holding iştiraki olan Karapınar Bulgur Tesisi tarafından kurulan Çumra Erentepe Süt Üretim Çiftliği inşaatı 2016 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

Süt üretim amacıyla kurulan çiftliğin bölge üreticisine hayvancılıkta örnek olması ve bulunduğu yerdeki zirai ürün çeşitliliğini arttırması açısından önem arz etmektedir. Hastalıktan ari olacak çiftlikte bölgeye uygun süt ırkı hayvanlar seçilmektedir.Seydişehir - Gevrekli Süt Üretim Çiftliği

​Çiftlik yakın bir zamanda faaliyetine başlayacaktır. Devlet destekli yapılan çiftliğin kapasitesi şimdilik 120 baştır. Bölge üreticisine hayvancılıkta örnek olması ve bulunduğu yerdeki zirai ürün çeşitliliğini artırması adına önem arz etmektedir.
Embriyo Üretim Merkezi

Konya Şeker, üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyerek üreticinin refahı için yeni bir yatırıma daha imza atıyor. Daha verimli hayvanlar üretmek amacıyla Genetik Araştırma ve Embriyo Üretim Merkezi’ni kurdu. Embriyo Üretim Merkezi'nde etçi ve sütçü ırkların verimini artıracak ve hayvan ıslahını gerçekleştirecek projeler hayata geçiriliyor.

​Konya Şeker, tarımsal sanayi yatırımlarını ziraatın yanı sıra hayvancılıkta da zenginleştirmeye devam ediyor. Hayvancılık alanındaki yatırımlarına Şekersüt Çiftliği, Taşağıl Besi Çiftliği, Aslım Damızlık Angus Çiftliği, Göçü Besi Çiftliği ve Çumpaş Dana Kreşi ile başlayan Konya Şeker, bünyesinde kurduğu Genetik Araştırma ve Embriyo Üretim Merkezi'nde üstün verimli hayvanlar üretecek.

Donör olan hayvanların yerleştirileceği 800 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan Genetik Araştırma ve Embriyo Araştırma Merkezi'nde barınma bölümü, embriyoların toplanma bölümü (crush odası) ve embriyoların sınıflandırılması, dondurulması, depolanması gibi işlemlerin yapılacağı ileri teknoloji donanımına sahip laboratuvarlar kuruldu. Bu altyapı sayesinde hem hastalık benzeri olumsuzluklara karşı koruma sağlanacak hem de araştırmaların daha sağlıklı yapılmasına imkân tanınacak.

Embriyo Üretim Merkezi, TÜBİTAK ile gerçekleştirdiği ortak projeler sayesinde hem teknik elemanlarının tecrübesini artırmakta hem de embriyo üretiminin maliyetini daha da uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

PANCAR ÇİFTÇİSİ ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞIYOR… KONYA OVASI ÜLKEMİZİN GIDA GÜVENLİĞİNE TEMİNAT OLUYOR…