Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

BU TOPRAKLARA KÖKTEN BAĞLIYIZ, TÜRKİYE’NİN KAZANMASI İÇİN BİZ DE VARIZ



Torku markalı ilk ürününü 2008 yılında tüketici ile buluşturan ve o zamandan bu yana ağırlığı tarımsal sanayi ve gıda sektörü olmak üzere yaptığı 23 Milyar 790 Milyon TL’lik yatırım ile ürün portföyünü hızla genişleten Anadolu Birlik Holding büyük hissedarı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifindeki 50 Bin çiftçi olmak üzere, ülkemizdeki 900 bin çiftçinin ortak girişimidir. Gurubumuz, kökten bağlı olduğu ülkemiz topraklarının tarımsal üretim potansiyelinden daha fazla istifade etmesini sağlayarak bir yandan ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı verirken diğer yandan üreticinin tarımsal ürününü doğrudan mamul ürün haline getirip tarımsal ürün üzerinden oluşan katma değerin üreticide kalmasını temin ederek hem refahın tarım sektörüne ulaşmasını hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve sürekliliği, öte yandan da tüketicinin sağlıklı ve doğal gıdaya aracıların aradan çıkarıldığı sadeleştirilmiş bir ekonomik zincirle erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yaptığı yatırımlar ile fiyat hareketlerine karşı en büyük teminat olan yerli üretimi hem hacim hem de nitelik olarak arttırmayı hedefleyen bu açıdan da özellikle Konya Ovasında bu hedefini gerçekleştirme yolunda büyük bir mesafe kat edilmesini sağlayan gurubumuz ekonomik faaliyetlerinde hem üreticiye hem de tüketiciye karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme konusunda hassastır.

Gerçekleştirdiği tarımsal sanayi yatırımları ile daha çok üreterek üreticinin daha çok üretmesini sağlayan gurubumuz, üreticiden doğrudan yaptığı alımlar ile aracıların araya girmesi nedeniyle tarımsal ürün üzerinden oluşan komisyon, kar gibi maliyet arttırıcı unsurları ekonomik zincirden temizlemiş, ürettiği mamul ürünleri de yine kendi satış ve pazarlama şirketi üzerinden satış noktalarına çıkararak üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmıştır. Tarımsal ürünün üretim sürecine de destek olan gurubumuz, üretimde sürdürülebilirliği temin etmek, üretim maliyetlerinin artmasını önlemek ve tarımsal ürünün bir yandan nitelikli üretilmesini sağlarken öte yandan ülkemizin arz güvenliğine, dolayısıyla da gıda güvenliğine katkı sağlamak için üreticiye ziraat teşkilatı ile yaptığı teknik desteklerin yanı sıra doğrudan maddi destek de sağlamaktadır. Sadece bu yılın ilk 8 ayında tarlaya tohum düşmeden üreticiyi desteklemeye başlayan ve henüz işleyeceği tarımsal ürünü almadan üreticiyi yaklaşık 293 Milyon 407 Bin TL ayni ve nakdi avans ile destekleyen gurubumuzun bir önceki yıl tarımsal üretimin finansmanı kapsamında verdiği ayni ve nakdi avans miktarı 415 Milyon 264 Bin TL’dir.

Yaptığı bu destekler ile tarımsal ürün üzerinde oluşacak finans yükünü hafifletmeyi ve bu toprakların ilanihaye üretmeye devam etmesini, dolayısıyla özellikle gıda da dışa bağımlığı elinden geldiğince azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan gurubumuzun, üretici ortaklarının ürettiği tarımsal üründen üretilen mamul ürünleri tüketici ile buluştururken odak noktası ticari bilançodan ziyade ekonomideki çarkın işlemesidir. Yani, raftaki ürünün tüketici tarafından alınmasıyla nihayete eren süreç gurubumuz açısından bir sonraki üretim yılında da tarlanın ekilmesinin, sütün sağılmasının, meranın besilerle dolmasının, bağdaki bahçedekinin toplanabilmesinin, çiftçinin ekip biçmesinin garantisidir.

Yatırım ve üretim yaklaşımı açık ve net olan gurubumuzun tüketiciye karşı temel sorumluluğu ise sağlıklı, doğal ürünleri kalite ve lezzet standartlarından taviz vermeden tüketiciye erişilebilir fiyatlarla ulaştırmaktır. Tüketici tercih ve beklentileri ile sağlığına saygıdan asla taviz vermeyen gurubumuz, ticari kaygılar ile maliyetleri azaltan alternatif ancak tüketici sağlığına etkileri tartışmalı girdileri ürün içeriklerinde kullanmamış ve kullanmayacaktır. Mesela pancar şekeri kullanmayarak alternatif girdiler ile üretilen ürünleri üreten bazı firmalar %5 ile %10’a varan maliyet avantajları sağlar ve gurubumuzun ürünleri ile aynı fiyatlarda raflarda yer alırken, gurubumuz bilanço odaklı hareket etmeyerek milletimizin ve gelecek nesillerin sağlığını öncelik kabul ettiği için fedakârlık değilse bile milletimize karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ticari faaliyetlerinde fiyat belirlerken maliyet artı ülke ekonomisinde kabul edilmiş ortalama standart kar yaklaşımı ile hareket etmeyen gurubumuz talebin yüksek olduğu dönemlerde dâhil olmak üzere 2008’de markalı üretime başladığı günden bu yana tüketici sağlığını önceleyen girdilerin maliyetini fiyatlara yansıtmayarak zaten bugün başlayan indirim kampanyasını yaklaşık 10 yıldır sürdürmekte ve tüketici sağlığı ve Türk çiftçisinin itibarı için fedakârlık yapmakta ve bu yaklaşımının verdiği huzuru en büyük kar kabul etmektedir.

Ülkemiz ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve kurdaki dalgalanma nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilerek ekonomik dengelenmenin sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan kampanyada gurubumuzun yer alması varlık sebebimizin gereğidir. Çünkü bizim Konya’daki 50 Bin Türkiye genelindeki 900 Bin ortağımızın ekonomik faaliyetini sürdürebilmesi, yani ekip biçmeye, hayvancılık yapmaya devam edebilmesi ekonomide çarkların işlemeye devam etmesine, alış verişin sürmesine sıkı sıkıya bağlıdır. “Türkiye Kazanacak” ifadesiyle hedefi tayin edilen Enflasyonla Topyekün Mücadelede Programı çerçevesinde gurubumuz da Torku markalı ürünler içinde maliyet analizleri çerçevesinde indirime (maliyet veya maliyet altı) uygun ürünler ve ürün guruplarıyla %10 indirim kampanyasında yer alacaktır.
Gurubumuz tüketim ayağına yönelik yerine getireceği bu sorumluluğunun yanı sıra üretime ve üreticiye yönelik sorumluluğunu da deruhte ederek gelecek yılın arz güvenliğine katkı sunmak için de harekete geçmiş ve bu çerçevede gurubumuz tarafından üretilen bazı tarımsal ekipman ve girdilerden de maliyetleri uygun olanlarda aynı oran ve sürede indirime gitme kararı almıştır.
“Bu topraklara kökten bağlıyız, Türkiye’nin kazanması için biz de varız” diyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na katılım ve desteğimizi belirtiyoruz.
Saygılarımızla.