Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Üreticilere 4. kez motorin desteği veren Konya Şeker, toplam 150 trilyon liralık katkı sağladı.

Konya Şeker Üreticinin Yanında
Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla üreticilere sürekli katkı sağlayan, ayni ve nakdi avans desteğiyle hep üreticinin yanında olan Konya Şeker, dün (23.09.2007) de üreticilere 13 trilyon lira tutarında 5.5 milyon litre motorin dağıtıldı. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla üreticilere sürekli katkı sağlayan, ayni ve nakdi avans desteğiyle hep üreticinin yanında olan Konya Şeker, dün (23.09.2007) de üreticilere 13 trilyon lira tutarında 5.5 milyon litre motorin dağıtıldı.

Üreticiler Desteksiz Bırakılmadı
2007-2008 yılı kampanya döneminde üreticilere toplam 150 trilyon liralık ayni ve nakdi avans desteği sağlayan Konya Şeker üreticileri hiç yalnız bırakmadı. Bugüne kadar gübre, tohum, zirai ilaç, şeker ve süt ürünlerinin yanında üreticilere 3 kez nakdi avans ve 4 kez de motorin desteği sağlandı. Konya Şeker tarafından üreticilere toplam 52.5 trilyon lira tutarındaki 23 milyon litre motorin dağıtılmış oldu.

Üretmeden Yaşamak Mümkün Değil
Üreticilere dağıtılan motorin desteğiyle ilgili açıklama yapan Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduğunu ve üreticilere sahip çıktığını belirterek, “Üretmeden yaşamak, ayakta durmak mümkün değildir. Ülkemizin kalkınması için üretmeli ve dikmeliyiz. Ülke nüfusunun % 30’unu oluşturan tarım kesimi desteklenmeli ve böylece de ülkemize sahip çıkıldığı göz ardı edilmemelidir. Tarımın kalkınması ve tarımsal sanayinin geliştirilmesi için bize ve herkese düşen görev üreticilere sahip çıkılması, desteklenmesidir” dedi.

Küresel Isınmanın Çözümü Ekmek ve Dikmektir
Ülke ekonomisine ciddi katkılar veren şeker pancarıyla ilgili piyasada çok kirli spekülatif bilgilerin dolaştığını ve bu bilgilerin dolaştırılmasında kimin hangi katkıları beklediklerini bildiklerini ifade eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk şunları söyledi;

“Küresel ısınma bahane edilerek tarım ürünleri ve özellikle de şeker pancarı tarımı yıpratılmak isteniyor. Şeker pancarının hangi ekim alanlarını hangi nispette kullandığı adeta göz ardı edilmiştir. Bugün ülkemizdeki şeker pancarı ekim alanları Türkiye’deki tüm ekim alanlarının % 2’si bile değildir. Bunun yanında Türkiye’deki sulanabilir tarım alanlarının ancak % 6.5’ini şeker pancarı işgal etmektedir.

Dünyanın ve ülkemizin küresel ısınmadan ne derece etkilendiğini iyi biliyoruz. Biz çevreye karşı sorumluluklarımızı da gayet iyi biliyoruz. Küresel ısınmayı önlemenin yolu ekmeyin ve dikmeyin demek değildir. Bizatihi küresel ısınmanın çözümü ekmek ve dikmektir. Yeşil alanları oluşturarak hem ülkemizin, hem de Konya’nın oksijen dengesini sağlamaktır. Bu anlamda Konya Şeker üzerine düşen görevi her zaman yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.”

www.recepkonuk.com.tr