Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk : 'İddiamız, 2013 Yılı’nda da Kesintisiz devam edecektir'


Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 2013 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, her yeni yılda olduğu gibi 2013 yılını da bir önceki yılda gerçekleştirdiklerimizden fazlasını, çok daha fazlasını yapma iddiasıyla karşılayacaklarını belirterek, “Bu iddiamızı, ilânihaye ve kesintisiz sürdürme kararlılığında olduğumuzu bir kez ifade ediyorum. Bu bereketli toprakların cömertliğine, yaptığı her yatırımda bir kez daha şahitlik eden ve o cömert, bereketli toprakların sunduğu zenginliğin Türk çiftçisine ulaşmasına da aracılık eden biz olacağız” dedi.

“Her taze başlangıç, yeni bir heyecan, artan beklentiler ve yeşeren umutlardır” diyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, mesajında şunları söyledi;

“Geçmiş acı tatlı hatıralarıyla tarih olur, mazideki yerini alır. 2012’yi de tıpkı geride kalan yıllar gibi acı tatlı hatıralarıyla tamamlarken, 2013’ü bir öncekinden ve daha da öncekilerden çok daha güzel bir yıl olması dilekleriyle karşılıyor, takvimlerimizle birlikte beklentilerimizi, umutlarımızı, heyecanlarımızı da yeniliyoruz.

Tamamlanan ve yenilenen yıllar sadece bireylerin hayat serüveni açısından yeni başlangıçlar için vesile teşkil etmiyor, kurumların yolculuğuna da yön veriyor. Kimisi yıllarla birlikte yaşlanıp, etkinlik ve işlevlerini de her geçen yılla birlikte erozyona uğratıyor. Milletin yükünü almak yerine, şöyle veya böyle ilgili veya ilintili olduğu kesimlerin sırtında ağırlaştıkça ağırlaşan bir yük haline geliyor. Kimisi ise her geride kalan yıldan biraz daha güç alarak, tecrübe ve birikiminin her yıl biraz daha üzerine koyarak ve her yeni yılla birlikte hem etkinliğini, hem işlevini arttırarak, her yıl bir önceki yıla göre daha çok insanın yeşeren umutlarının, artan beklentilerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor. Yani milletin sırtına yük olmak yerine her tamamlanan yılla birlikte biraz daha güçlenip, biraz daha serpilip, biraz daha büyüyüp, gelişip her yeni yılda milletin omzundan daha çok yük alıyor, alabiliyor. Tıpkı Konya Şeker gibi.”

Yürüyüşümüzde Kararlıyız
Konya Şeker olarak akıp giden zamanı, Peygamber Efendimizin (S.A.V) “iki günü birbirine eşit olan ziyandadır/aldanmıştır” Hadis-i Şerif’inin gereğini yaparak değerlendirdiklerini ve her yeni günün, her yeni ayın, her yeni yılın bir öncekinden farklı olması için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Konuk, mesajında şunları vurguladı;

“Bir üretici kuruluşu olarak; en büyük sermayemiz, müreffeh geleceğimizin teminatı olan topraklarımıza kıskançlıkla sahip çıkarak ve ürünün bereket, üretimin zenginlik, zenginliğin huzurlu, müreffeh bir gelecek olduğuna dair sarsılmaz inancımızla sorumluluklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu bereketli toprakların daha çok üretmesi, bu toprakların bereketine bereket katabilmek için üreteni, üretimi ve ürünü destekleme kararlılığımızı sürdürüyor, her yeni yılı bir önceki takvim yılından daha fazlasını yapma iddiasıyla karşılıyoruz. Her yeni yıla gerçekleştirdiklerimizden güç alarak tazelenmiş bir inanç ve güçlenmiş bir irade ile daha kararlı şekilde adım atıyoruz.

Geride bıraktığımız 2012 yılında 60’ncı kuruluş yılını hem kendi tarihinin hem de ülkemiz kooperatifçilik tarihinin en büyük yatırım hamlesine imza atarak kutlayan Konya Şeker, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023’e tıpkı Türkiye gibi büyük iddia ve ideallerle hazırlanıyor. Türk çiftçisinin kurduğu ve büyüttüğü Konya Şeker, daha çok üreterek ürettirmek ve büyüyerek büyütmek, istikbalde bu toprakların sahiplerinin ağız tadına tat katmak için son 13 yılda gerçekleştirdiği yatırımları katlayarak arttırmayı sürdürecektir. Buradan gelen zenginliği üretici ile buluşturma iddiasını gerçekleştirme yolunda vites yükseltecek yeni bir döneme başlangıç olacak 2013’e bir başka heyecan ve şevkle adım atıyoruz.”

Üretici ve Tüketici Kazanacak
“İlk fabrikası olan Konya Şeker Fabrikası ile 1954 yılından 2000’li yılların başına kadar şeker pancarı üretimine teminat oluşturdu”  diyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, mesajını şu sözlerle tamamladı;

“Konya Şeker, 2000’li yıllarla birlikte yeni vizyonu, yenilediği ve büyüttüğü hedefleriyle yarım asırlık durgunluktan sıyrılıp üretici ortaklarının ürettiği her ürüne teminat oluşturmak, çiftçinin daha çok üretmesi ve ürettiği ürünün değer kazanması için başlattığı yatırım hamlesinde son 10 yılda 1,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle onlarca tesisi tamamlamanın verdiği güvenle yeni bir dönemin, etkisi ve etkinliği ile tarım sektöründeki potansiyelimizi daha çok değerlendirmemizi, ürettiklerimizden daha çoğunu katma değerli hale getirmemizi ve oluşacak katma değerin ülke çiftçisine ulaşmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapısını 2013 ile birlikte ardına kadar aralıyor.

Daha çok yatırımla daha çok üretim, daha çok tesisle daha çok ürün, üreten ve daha çok kazanan çiftçimiz, kendine yetenden daha fazlasını üretecektir. Ürettikçe zenginleşen bir Türkiye iddiasını gerçekleştirmek için her yıl bir öncekinden daha çok yatırım yapan ve hedefini kendi hinterlandındaki her ürün ve her üreticiye teminat oluşturana kadar sınırsız yatırım olarak tarif eden Konya Şeker, 2013 yılı ile birlikte bitkisel üretimde ulaştığı yatırım zenginliğini hayvansal üretimle de zenginleştirecek ve hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağı bir üretim zincirini daha harekete geçirecektir.

Her yeni yılda olduğu gibi 2013 yılını da bir önceki yılda gerçekleştirdiklerinden daha fazlasını, çok daha fazlasını yapma iddiasıyla karşılayacak.

Bu iddiamızı ilânihaye ve kesintisiz sürdürme kararlılığında olduğumuzu ifade eder, bu bereketli toprakların cömertliğine her yaptığı yatırımda bir kez daha şahitlik eden ve o cömert, bereketli toprakların sunduğu zenginliğin Türk Çiftçisine ulaşmasına aracılık ediyoruz. Konya Şeker olarak ülkemizin evlatları ve milletimizin her ferdi için, her yeni günün bir önceki günden, her ayın bir önceki aydan, her yılın bir önceki yıldan daha güzel, huzurlu ve daha müreffeh olması için gösterdiğimiz gayretin 2013 yılında daha da artacaktır. Bu vesile ile başarı, sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket dolu bir yıl dileği ile tüm üreticilerimizin ve milletimizin 2013 yılını kutlarım.”