Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk; Bereket İçin Hareket LazımPankobirlik düzenlediği organizasyonla Türkiye genelindeki 30 kooperatifi 3 bölgesel toplantıda bir araya getirdi. Ülke tarımının etkin, yenilikçi ve öncü gücü olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri arasındaki birlik, dayanışma ve eşgüdümü arttırarak, özelde pancar üreticisine genelde ülke çiftçisine sunduğu hizmetleri katlayarak arttırmayı amaçlayan Pankobirlik’in Muş, Yozgat ve Bursa’da gerçekleştirdiği organizasyonda gün boyu istişare toplantısı yapılırken program iftar yemeği ile son buldu. İlki 7 Temmuz tarihinde Muş’ta gerçekleştirilen toplantıların ikincisi 15 Temmuz’da Yozgat’ta, üçüncüsü ise 16 Temmuz’da Bursa’da yapıldı.

Pankobirlik Bölgesel İstişare Toplantıları Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un Başkalığın ’da gerçekleştirilirken toplantıya Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Pankobirlik Genel Müdürü ile Bölge Kooperatifinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Bölgesel İstişare Toplantılarını üç ayrı ilde gerçekleştiren Pankobirlik bu uygulama ile Ramazan ayında üye kooperatiflerin ülkenin bir ucundan diğerine yolculuk yapmasını sağlarken diğer yandan da ürün deseni, iklim özellikleri gibi bölgesel özellikler sebebiyle benzer özellikleri olan tarımsal üretim bölgelerinin kooperatiflerini guruplar halinde bir araya getirerek bölgesel meseleleri ve fırsatları daha detaylı değerlendirme imkânı oluşturdu.

Yakın zamanda gerçekleştirilecek Genel Kurul çalışmaları sebebiyle Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin katılamadığı toplantılarda 30 kooperatifin tamamı eksiksiz yer alırken, 7 Temmuz’da Muş’ta gerçekleştirilen toplantı Ağrı, Elazığ, Erciş, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Muş kooperatiflerinin katılımıyla yapıldı. Bölgesel İstişare Toplantıların ilki 7 Temmuz’da Muş’ta gerçekleştirilirken toplantı Ağrı, Elazığ, Erciş, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Muş kooperatiflerinin katılımıyla yapıldı. İkincisi 15 Temmuz’da Yozgat’ta gerçekleştirilen toplantı, Amasya, Bor, Çorum, Elbistan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Samsun, Sivas, Turhal ve Yozgat, Bursa’da gerçekleştirilen üçüncü toplantı ise Adapazarı, Afyon, Alpullu, Ankara, Balıkesir, Burdur, Dinar, Eskişehir, Kütahya, Konya, Ilgın ve Uşak Kooperatiflerinin Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerinin eksiksiz katılımıyla gerçekleştirildi.İftardan önce gün boyu, özelde üye kooperatiflerin karşılaştığı problemlerin genelde ise pancar üreticisi ve çiftçinin meselelerinin görüşüldüğü toplantılar iftardan sonra sahura kadar sohbet toplantısı şeklinde devam ederken, üreticiye daha çok hizmet sunabilmek amacıyla kooperatiflerin hem mali anlamda güçlendirilmesi hem de stratejik anlamda etkinliğinin arttırılabilmesi için çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantılarda özelleştirme dahil tarımsal üretimle ilgili bölgesel meseleler ve üreticinin önündeki bu meselelerin çözümünde Pankobirlik’in ve yerel kooperatiflerin üstlenebileceği rol hakkında fikir teatisinde bulunulurken, her bölge için tarımsal üretim altyapısı değerlendirilmek suretiyle yapılabilecekler de masaya yatırıldı.

Bölgesel İstişare Toplantılarıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk “3 ayrı ilde üç organizasyon gerçekleştirerek takım arkadaşlarımızla bir araya geldik. Malum bereket için hareket şart. O hareket de Allah’a şükür pancar kooperatiflerinin zaten karakteri haline geldi. Pankobirlik ailesi olarak biz pancar çiftçisini, tarımın geleceğini, bu bereketli toprakların bereketinden nasıl daha çok zenginlik üretebileceğimizi, Pankobirlik’i ve kooperatiflerimizi daha da güçlendirmek için yapılabilecekleri düşünmediğimiz, konuşmadığımız günü boşa harcanmış zaman olarak görüyoruz. Ramazan ayı vesile oldu, Muş, Yozgat ve Bursa’da tüm kooperatiflerimizle iftarda bir araya geldik. Hani moda bir tabir vardır iş yemeği diye biz de bu iftar programını istişare toplantıları ile işin ön plana çıktığı bir iftar programı şeklinde gerçekleştirdik. Tarımsal ürün deseni ve iklim özellikleri hasebiyle farklılık gösteren üç ayrı bölgeyi üç ayrı ilde topladık ve bölgesel meseleleri, üretim deseninin sunduğu fırsatları daha derinlemesine konuşma fırsatı yakaladık” dedi.

Pankobirlik’in ülke tarımında öncü bir rol üstlendiğini, birçok kooperatif için model teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Konuk, Pankobirlik’in bu misyonunu devam ettirebilmek için ortak kooperatiflerin hem mali anlamda hem de stratejik düşünme ve stratejik yatırım konusunda daha da güçlü hale gelmesi için yapılabilecekleri masaya yatırdıklarını belirttiği konuşmasında özetle şunları söyledi;“Gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında kooperatifler kalkınmanın, kırsal kalkınmanın lokomotifidir. Kooperatif işletmeler bireysel olarak ekonomide etkin aktör olma imkanına sahip olmayan üreticiyi bir araya getirerek el ve güç birliğini sağlayıp kooperatif çatısı altında ekonomik süreçlerin bütününe dahil eden kuruluşlardır. Yani kooperatifler çiftçinin hem tarlada üretirken en büyük destekçileridirler hem de üreticinin ürettiği ürünün son tüketiciye ulaşana kadar her aşamasına müdahil olarak üretilen ürünün üzerinden oluşan katma değerin doğrudan üreticiye ulaşmasını sağlayan organizasyonlardır. Ülke olarak biz kooperatifçiliğin gerçek işlevini yeni keşfettik. Kooperatifçiliğimiz adı var tadı yok haldeydi, özelde Konya Kooperatifi genelde Pankobirlik camiası olarak kooperatifçiliğin adını da tadını yaptıklarımızla ülke tarım sektörünün önüne somut olarak getirdik. Şimdi gerçek anlamdaki bu kooperatifçiliği yine pancar kooperatifleri eliyle bölgesel ölçekten ülke ölçeğine taşıma arzusundayız. Bunun içinde yapılacaklar belli. Birincisi, bilgi ve tecrübemizi birbirimizle paylaşıyoruz. İkincisi, tüm kooperatiflerimizi hem mali anlamda hem de planlama, strateji oluşturma anlamında güçlü ve eşit seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de her meselemizi, her kooperatifimizin büyük küçük tüm problemlerini, her kooperatifimizin önündeki fırsatları tüm detayına kadar, en ufak ayrıntısına kadar oturup konuşuyoruz. Biz ülke tarımının geleceğinde Pankobirlik’in önemli bir rolü olacağına, olduğuna inanıyoruz. Zaten bunu yaptıklarıyla ispatlamış bir camiayız. Pankobirlik’in geleceğini de istişarede görüyoruz. O nedenle bu istişare toplantıları sadece Pankobirlik ailesinin bir araya geldiği, hasret giderdiği toplantılar değildir, bu toplantılar ülke tarımına da yön verecek, ülke tarımın geleceğini de etkileyecek toplantılardır.”