Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Şeker kendi gazını üretecek.

Seydibey Patates Entegre Üretim Tesisleri Yeni Yatırımlarla Büyüyor
Türkiye’nin en büyük kurulu üretim kapasitesine sahip olan Seydibey Patates Entegre ÜretimTesisleri’nde biyogaz üretimi için düğmeye basıldı. İnşaatı süren biyogaz üretim tesisleri 2011 yılı Nisan ayında üretime başlayacak.

Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Seydibey’de bu yıl içerisinde 32 bin ton patates alımı yapıldığını belirterek, Seydibey Patates Entegre Üretim Tesisleri’nde saatte 12 ton patates işlenerek, 60’ı aşkın bayi kanalıyla ülke genelindeki tüm otellere, restorantlara ve fastfoodlara ürünlerin ulaştırıldığını ve dondurulmuş patates üretimiyle birlikte yeni yatırımlara da başlandığını söyledi.

Konuk, üretim kapasitesinin artırılması için yapılan çalışmaların yanı sıra ürün çeşitliliğini artıracak projelerin de hayata geçirildiği tesislerde üretim sonrası ortaya çıkacak bitkisel atıklardan da biyogaz üreteceklerini ve söz konusu yatırımı başlattıklarını söyleyerek, “Konya Şeker enerjisini boşa harcamadığı gibi atıktan enerjisini çıkararak hiçbir ekonomik değerin israf edilmesine göz yummuyor. Biz sadece Seydibey Tesisimiz de değil tüm yatırımlarımızda bu ilkeyi benimsedik” dedi.

Konuk açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bitkisel ürünün işlendiği ve fizibl olduğunu tespit ettiğimiz her tesisin yanında atıkları enerjiye dönüştürecek bir tesisin yükseldiğini göreceksiniz. Bu konuda Türkiye’nin en iddialı şirketiyiz. Biyoenerjide zaten bir öncü rol üstlenmiştik, şimdi bu öncülüğümüzü üretim tesislerimize yaygınlaştırarak bir yol açıyoruz. Bunun takipçilerinin olacağına, bu uygulama tecrübesinin başka şirketler için de örnek teşkil edeceğine kısa zamanda hep birlikte şahit olacağız. Konya şeker; temiz enerji kullanımı, enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve tarıma dayalı yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşudur. Biyoenerji alanındaki faaliyetlerimizin ağırlıklı bölümünü şeker üretim prosesinin çıktıları oluşturuyordu.

Kendi Gazımızı Kendimiz Üreteceğiz
Konya Şeker’in kurduğu biyoetanol tesisi Türkiye’nin biyoyakıt üretim kapasitesinin % 56’sına karşılık gelmektedir. Biz şimdi bunu, yani biyoenerji alanındaki faaliyetlerimizi bir ileri noktaya taşıyoruz. Yine organik içeriği yüksek küspe ve şlempeden kojen ünitesi ile akuple ve 6 MW gücünde biyogaz tesisi kurmak üzere projelendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seydibey’deki tesiste bu yaklaşımımızın bir parçasıdır. Bu tesis üretim faaliyeti sonrası ortaya çıkan bitkisel atıklardan yılda 2.3 milyon m3 biyogaz üretecek. Bu arada, bu tesisin yılda 20-22 bin ton karbondioksit eşdeğeri karbon kredisi için sertifikalandırılmasına ilişkin prosedürü de başlatıyoruz. Bunun da bir ekonomik değeri olacaktır. O’nun için biz Konya Şeker’i tarif ederken kullandığımız üreten güç kavramının yanına şunu ekliyoruz, hiçbir ekonomik değerin israf edilmesine göz yummuyor, atıklardan bile değer üreterek yeni yatırımlara kaynak oluşturuyoruz.”
Patates kabuklarından ve atıklarından elde edilecek olan biyogaz tesislerinin inşaatı hızlı bir şekilde sürerken, projenin 2011 yılı Nisan ayında tamamlanması ve biyogaz tesislerinden üretilecek gazın Konya Şeker’in enerji ihtiyacını karşılamaya başlaması bekleniyor. Biyogaz tesislerinin devreye girmesiyle birlikte Konya Şeker kendi gazını üretecek ve üretim maliyetleri üzerindeki enerji harcaması kalemini önemli oranda aşağıya çekecek. Yeni yatırımlarla sürekli büyüyen Seydibey Patates Entegre Üretim Tesisleri’ndeki bu yeni yatırımların tutarının 20 milyon liraya bulacağı, bunların tamamlanmasından sonra ise yeni projelerle tesislerdeki yatırım hamlesinin devam edeceği ifade edildi.

Ürün Çeşitliliği Artacak
Seydibey Patates Entegre Tesisleri’nde parmak patateslerin tüm çeşitlerinin üretiminin yapıldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, diğer taraftan da yeni yatırımların yapılmaya devam ettiğini söyledi. Konuk, yeni yatırım kapsamında Patates Kroketi üretmeyi planladıklarını, geçtiğimiz ay bununla ilgili makinelerin getirilip montajına başlandığını ifade ederek, yakın zamanda parmak patatesin yanında Kroket üretiminin de yapılacağını vurguladı. Konuk, parmak patates çeşitlerinin yanında soğan halka denilen yeni bir ürünü de bu tesislerde üreteceklerinin müjdesini verdi.

Bu arada, Konya Şeker’in yatırımlarının olduğu tüm tesislerde arıtma tesislerine de önem verdiklerini kaydeden Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, yatırımla birlikte çevreye olan saygıları gereği arıtma tesislerini yaptıklarını da vurguladı.

www.recepkonuk.com.tr