Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Çöpe giden atık küspeler Konya Şeker'le değerlendi.

Dün Çöpe Gidiyordu, Bugün Üretime Dönüştü
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un Konya Şeker’de başlattığı uygulama ile dün çöpe giden milyonlarca ton atık yaş küspe, bugün paket küspe ve yem hammaddesi olarak yeniden üretime kazandırıldı.

Konya Şeker’de verimli bir şekilde değerlendirilen yaş küspenin tekrar üretime kazandırılmasının yanında üreticilere de büyük katkısı oldu. Dün üreticilerin fabrikaya bıraktığı atık yaş küspenin bedeli olarak üreticilere tonu 3 YTL’den ödeme yapılırken, atık yaş küspenin iyi değerlendirilmesi sonucu ödenen bedel 25 YTL’ye yükseldi. Bir başka anlamda yok pahasına elden çıkarılan ve iyi değerlendirilemediği için çoğu kez de çöpe giden atık yaş küspenin değerlendirilmesiyle birlikte üreticilere de toplam 35 milyon YTL’lik katkı verilmiş oldu.

Hem Üreticiler Hem de Besiciler Kazandı
Konya Şeker’deki uygulama bununla da kalmadı ve yaş küspe pakete girerek daha da değer kazandı. Uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde paketlenen yaş küspe besicilerin büyük talebi ile karşılaştı. Birkaç yıl önce tefeci ve aracıların yok pahasına üreticilerden aldıkları yaş küspe fahiş fiyatla tekrar piyasaya sürülürken, Konya Şeker’in üreticiyi koruyan ve gözeten uygulamasının devreye girmesiyle haksız kazancın önüne geçildi ve bundan da hem üreticiler, hem de besiciler kazançlı çıktı.

Milli Servet Heba Oluyordu
Üreticilerden alınan milyonlarca ton pancarın işlenmesi sonucu yine milyonlarca ton atık yaş küspe(Posa) ortaya çıkıyor ve bu atık yaş küspeler gerektiği şekilde değerlendirilemiyordu.

Milyonlarca tonluk atık yaş küspenin fabrika sahası dışına çıkarılması ve bir anlamda imha edilmesi veya yok pahasına birilerine atık olarak verilmesi gerekiyordu ve bu uygulama diğer fabrikalarda olduğu gibi Konya Şeker’de de düne kadar da böyle devam ediyordu. Yani bir anlamda milli servet göz göre göre heba olup gidiyordu. Sadece Konya Şeker’de bir kampanya dönemi içerisinde ortaya çıkan atık yaş küspe 600-700 bin tonları bulmaktadır. Buna ülkemizdeki diğer şeker fabrikalardaki atık yaş küspeleri de ilave ettiğimizde ortaya çıkan rakamın ne kadar büyük olduğu, bir başka ifadeyle de ülkemizdeki milyonlarca tonluk yaş küspenin yeterince değerlendirilemeden çöpe gittiği ve bundan da ülke ekonomisinin büyük zarar gördüğü gerçeğiyle karşılaşılacaktır.

Çöpe Gidiyordu Hammadde Oldu
Milli servetin heba olmasının önüne geçilmesi gerektiğine inanan ve yapılan uygulamanın doğru olmadığını görerek, atık yaş küspenin de mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk devreye girdi ve atık yaş küspenin de hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırılmasının yollarını aradı. Konya Şeker bünyesinde bulunan Ziraat Müdürlüğü’nün yoğun çabaları ile yaş küspe önce pakete girdi ardından da üniversite-sanayici işbirliğinin gerçekleştirilmesi sonucu düşük enerji kullanılmak suretiyle kurutulan atık yaş küspe yeme hammadde olarak tekrar üretime kazandırıldı. Yani dün çöpe giden atık yaş küspe bugün yemin hammaddesi olarak et ve süte dönüştürülürken, besicilere yem, üreticilere destek ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladı.

www.recepkonuk.com.tr