Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Çiftçi yine "Konuk" dedi.

Miting Gibi Genel Kurul
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 56. Olağan Genel Kurulu 10 bine yakın çiftçinin katılımı ile gerçekleştirildi. 1999 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Recep Konuk, miting gibi geçen Genel Kurul’da oybirliği ile tekrar başkan seçildi ve çiftçilerin nezdinde alternatifsiz olduğunu bir kez daha gösterdi.

Konya Şeker’de gerçekleştirilen Genel Kurula çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Genel Kurulun yapıldığı salonu hınca hınç dolduran çiftçiler, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’u ayakta alkışlayarak karşıladılar. Divanın oluşmasıyla birlikte başlayan Genel Kurul’da, gündem maddelerinin tümünün oybirliğiyle kabul edilmesi çiftçinin güvenini gözler önüne serdi.

Ülke Tarımı Can Çekişiyor
Konya Panko’nun 56.Olağan Genel Kurulu’nda gündem maddelerinin oylanmasının ardından kürsüye gelen ve bir konuşma yapan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ülke tarımının can çekiştiğini ve tarıma sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Konuk hükümete seslenerek, tarımla uğraşan çiftçilerin büyük zorluklara rağmen üretim yapmayı sürdürdüklerini, ancak ürettiklerinin karşılığını alamadıklarını ve bu yüzden de tarımsal üretimin hızla azaldığına dikkat çekerek, “Hükümet tarımın ve çiftçinin sorunlarına acilen çözüm bulmalıdır. Bu sorunların başında ise susuzluk gelmektedir. Konya Ovası’nın yanı başında bulunan Göksu Nehri’nin acilen devreye sokulması gerekiyor. Bu arada, ovaya yaklaşık 800 milyon metreküp su akıtacak olan Bozkır Avşar Barajı’nın ihalesi beklerken, 200 milyon metreküp su getirecek olan Hadim Bağbaşı Barajı ihalesi yapılmıştır. İyi olmuştur ama, biz, tüm barajların ihalesinin biran önce yapılmasını ve Konya Ovası’nın suya kavuşturulmasını hükümetten bekliyoruz. Böyle giderse paramızla ithal edecek tarım ürünü bulmakta zorlanacağız. Dünyanın pek çok ülkesi tarımsal ürünlerinin ihracatını şimdiden yasaklamıştır” dedi.

Girdilerimiz Çok Yüksek
Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde tarımın desteklendiğini ve bu ülkelerdeki tarımsal girdilerin bizim ülkemize oranla çok daha düşük olduğunu rakamlarla ortaya koyan Recep Konuk şunları söyledi;

“Dünyanın en liberal ülkesi olan Amerika’da üreticinin kullandığı akaryakıtın litresi yaklaşık 80 kuruştur. Almanya ve Fransa’da da rakamlar aşağı yukarı böyledir. Yine gübrenin tonu Avrupa ülkelerinde 100 dolarlar seviyesindedir. Türkiye’de ise mazotun litresi 2.85 YTL. Gübrenin tonu ise 607 dolardır. Yani, benim çiftçim, o ülkelerin çiftçisinden mazotta 3 kat, gübrede ise ABD’ye göre 6 kat, diğer ülkelere göre ise 2 kat daha fazla para ödemektedir.

Bizim çiftçilerimiz elbette o ülkelerin çiftçileriyle yarışamayacaktır. Bu yarışamama bizim çiftçilerimizin tembel olmasından değil, girdilerin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Üretim girdilerinin temelini oluşturan akaryakıt ve gübre fiyatlarının iki, üç kat olması doğal olarak ülkemizdeki ürün maliyetlerine de yansımaktadır. Oysa, üretim olarak o ülkelerin çiftçilerinden eksik yanımız yok. Üretim noktasında o ülkelerle boy ölçüşüyoruz ama, iş girdilerdeki fiyat farklılıklarına gelince rekabet şansımızı kaybediyoruz.

Gelişmiş ülkeler motorin ve gübre fiyatlarındaki düşüklüğün yanısıra tarımlarını KDV ile de desteklemektedir. Bugün o ülkelerde genel KDV oranı ile tarım girdilerine uygulanan KDV oranları arasında büyük farklar var. Fransa’da genel oran % 19.6, tarım girdilerindeki KDV oranı ise % 5.5’tir. Macaristan’da bu oranlar % 25’e % 5’tir. Bizim ülkemizde ise farklılaşmaya gidilmemiş ve tüm KDV oranları % 18’dir.”

Şeker Fabrikalarına Talibiz
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in başarısının ortada olduğunu, bugün dünya devletlerinin Konya Şeker’e gıpta ile baktığını ve dünya devleriyle her konuda yarıştıklarını belirterek, ülkemizde kamuda bulunan şeker fabrikalarının da aynı konuma gelmeleri için Pankobirlik olarak tüm fabrikalara talip olduklarını defalarca açıkladıklarını söyledi.

Konuk, “Bize fabrikaları hibe edin, bedava verin demiyoruz. Parası neyse verelim ama, öncelik içinde üreticinin, çalışanın olduğu kurumlara verilmelidir. Yani, şeker fabrikalarının hammaddesinde üretici vardır, çalışan vardır. Bu yüzden fabrikaların tümüne talip olduğumuzu tekrar ediyor ve bize verilmesi halinde de hepsinin birer Konya Şeker olacağını ifade ediyorum” diye konuştu.

Çiftçilere Desteğimiz Sürecek
Pancar üreticilerinin sürekli olarak desteklendiğini ve bu desteğin her yıl artarak devam ettiğini söyleyen Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in üreticilerle birlikte büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Konuk, “Üreticilerimizden aldığımız gücü, tekrar üreticilerimizle paylaşıyoruz. Konya Şeker her yıl büyüyen, yeni yatırımlar yapan ve ülkesine istihdam oluşturan bir kuruluştur” şeklinde konuştu.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bugünlere hep birlikte geldiklerini, hep beraber büyüdüklerini söyleyerek,”Sizin bize desteğiniz sürdüğü sürece, bizim de sizlere olan desteğimiz artarak devam edecek” diyerek sözlerini bitirdi.

Konya Panko’nun 56.Olağan Genel Kurulu’nda yapılan Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri de oy birliğiyle kabul edilirken, Yönetim Kurulu’na Recep Konuk, Yavuz Kayhan, Doğan Uysal, Zeki Güzel ve Savaş Kayhan seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Nejdet Yılmaz, Kadir Kaynak ve Ahmet Yıldız getirildi.

www.recepkonuk.com.tr